03 juli 2020

SPITSE TEPELS.

Er is een warmte die blijft hangen
als een hand
op een wang en een

hoofd dat heft.
Hier
maken wij de wetten. Je bent lang

zo rank niet
als je denkt, je bent nog veel, veel
transparanter.

We wachten tot de duisternis zich
neerlegt
in de nacht.

Zullen wij verdwenenen zijn of het
verdwijnen zelf, gat
in de nacht

geworden of toch dan
de gevallenen.
Trek maar de randen van je af en

al je kleren uit.
Ik wacht. De maan maakt
alles zacht en week,

ons lichaam
helder, wit van zee
met

borsten opgericht en licht en bleek en
nat
van

sterrenregen.

– Malon