02 januari 2021

DE WERELD IN ZES STIPPEN.

Niet alleen aan de rand of in het midden,
maar
ook

aan de andere kant
van de tijd.
Over de gehele linie zoog zich de wereld naar binnen

en iedereen
die erop stond
viel mee, ook ik, geruisloos

naar beneden van de bovenste houten trede
tot aan de kelder in je ogen –
Ze waren ziek

en niemand
kon ze
beter maken.

– Malon
(n.a.v. wereld braille dag)