Malon Bakker, geboren en getogen in Utrecht en inmiddels woonachtig in Bilthoven, is een toegewijd schrijfster van poëzie, met een eigen stijl die zich typeert door het veelvuldig gebruik van metaforen. De metriek van haar poëzie is vloeiend en meeslepend en haar gebruik van taal heeft een magische, bijna mystiek aandoende diepte die schuurt tegen wat men weet en het gewone. Zij heeft inmiddels meerdere bundels uitgebracht, zowel in het Nederlands als het Engels. en speelt daarnaast piano, zingt, schrijft eigen liedjes en maakt digitale kust, NFT’s genoemd.

Malon Bakker, born and raised in Utrecht and currently living in Bilthoven, is an dedicated poet, with her own style that is characterized by the frequent use of metaphors. The rhythm of her poetry is very fluid and compelling and her use of language has a magical, almost mystical depth that rubs against the known and the ordinary.

She has produced several books already, both in Dutch and English, and besides writing, she also plays piano, sings, composes her own songs and creates digital art, NFT’s.

Malon rondde haar gymnasium af op het Christelijk Gymnasium te Utrecht en studeerde daarna filosofie aan de Universiteit van Utrecht. Een turbulent leven is de katalysator geweest voor de noodzaak om zichzelf creatief te uiten en het enorme oeuvre wat zij inmiddels heeft voortgebracht.

Naast het schrijven van toezie heeft Malon nog meer activiteiten waar zij zich mee inlaat, zoals pianospelen, eigen liedjes componeren, zingen en het maken van digitale kunst, NFT’s genoemd.

Malon completed her high school education at The Christelijk Gymnasium Utrecht and then studied philosophy at the University of Utrecht. A turbulent life has been the catalyst for the enormous creative force inside of her and the work that has emerged from that.

In addition to writing, Malon has other activities she engages in, such as playing the piano, composing her own songs, singing and creating digital art, called NFTs.

In de toekomst wil Malon niets anders doen dan blijven schrijven. Daarnaast verkent zij de mogelijkheden van het praktisch implementeren van NFT’s en schrijft zij voor verschillende magazines, werkt zij aan een theatertour in 2024, heeft lopende muzikale samenwerkingen en is bezig met het opnemen van haar volgende album.

In the future, all Malon wants is to keep writing. Besides this, she is exploring the practical implementations of NFT’s, writes for various magazines and is working on an upcoming theatre tour in 2024. She has several on going musical collaborations and is on the way of recording a new album.